Sosiaalipolitiikan päivät Joensuussa

Koska:
lokakuu 24, 2019 – lokakuu 25, 2019 Koko päivä
2019-10-24T00:00:00+03:00
2019-10-26T00:00:00+03:00

Kanssatutkijuus, osallisuus ja toimintakykyajattelu: työmarkkinoiden ulkopuolella olevien nuorten miesten hyvinvointia edistävät työkäytännöt
(Mira Roine, Silta-Valmennusyhdistys, Kaisla Koskelainen &  Olli Sillanpää, Pakolaisnuorten tuki ry
Vappu Lasarov, Pohjois-Karjalan Martat , Kati Männynsalo, Pohjois-Karjalan Mielenterveydentuki ry )

Tässä esityksessä kuvaamme käytännönläheisin esimerkein, miten työmarkkinoiden ulkopuolella olevien nuorten miesten hyvinvointia voidaan vahvistaa osallisuuteen ja  toimintakykyajatteluun perustuvin työmenetelmin ja kanssatutkijuuden keinoin. Raportoimme kokemuksia kolmen Toimintakyky kuntoon* -ohjelmaan (STEA 2017-2020) kuuluvan projektin asiakastyöstä sekä tutkimusyhteistyöstämme ALL-YOUTH –tutkimushankkeen (STN 2018-2023) kanssa.

Nuorten miesten yksinäisyydestä ja työn ja koulutuksen ulkopuolelle jäämisestä on puhuttu viime vuosina paljon. Maantieteellisesti katsottuna Pohjois-Karjalan maakunta näyttäytyy yhtenä maamme ”ongelma-alueena”, jossa työelämästä sivussa olevia työikäisiä miehiä on paljon (https://www.temtyollisyyskatsaus.fi/graph/tkat/tkat.aspx?ely=10).  Toisaalta esimerkiksi pakolaistaustaisten nuorten miesten osallisuus suomalaisessa yhteiskunnassa on monilla mittareilla arvioituna keskimääräistä huomattavasti heikompaa. (Esim. Saari ym. 2018; Nuorisobarometri 2014; OECD 2015; Nieminen, Sutela & Hannula 2015)

Tässä esityksessä lähestymme työelämästä sivussa olevien miesten hyvinvointia, osallisuutta ja osattomuutta kahdesta näkökulmasta: kuvaamme ensinnäkin kokemuksia toimintakykyajatteluun perustuvista asiakastyön menetelmistä, joita olemme käyttäneet työssämme sekä Pohjois-Karjalan työttömien nuorten miesten että pakolaistaustaisten nuorten miesten parissa. Toimintakykyajattelussa lähtökohtana on, ettei mikä tahansa toimintamahdollisuus ja sen toteuttaminen automaattisesti toteuta yksilön etua ja lisää hänen hyvinvointiaan, ellei asia ole hänelle itselleen merkityksellinen. Huomio kiinnitetään niihin olosuhteisiin, joista käsin yksilöt tekevät valintoja ja elämäänsä koskevia päätöksiä sen mukaan, mikä heidän näkökulmastaan näyttäytyy arvostettavana ja tavoiteltavana (Walker & Unterhalter 2007.)

Toiseksi avaamme esityksessämme nuorten miesten kokemuksia kanssatutkijuuden prosessista ja omasta roolistaan vuoden 2018 aikana Tampereella ja Joensuussa toteutetussa tutkimusyhteistyössä Nuorten osallisuutta tutkiva ALL-YOUTH -tutkimushankkeen (STN 2018-2023) kanssa.

Kategoria(t): . Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.